# پفک
فرهنگ لغت ساچمه ای          بخش الکترون ها:   الکترونام مستن : یعنی فازم رفته رو احساسی اونم  چه احساساتی! الکترونام بیریک می زنن: ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 10 بازدید