# ضایع

بندری تو لوله خودکار

 تورپوتوتورپوتورتوتو ...قیژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ... .قااااااززززززززززززززززززززززززززززززز تورپوتوتو...دیری دیری دی دی ریدی دی دی دی دیری دی دی (!)......این صدای کامی ماست که کمی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید