# بنفش

بیوگرافی

سلاسیسولوم!( یعنی همون سلام دیگه!) اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومدم بترکونم !!!!...میگی نه؟؟!!!پس لطفا اون چشمات رو باز کن تا درشون بیارم( داشتی میزان خشونت ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 4 بازدید
فرهنگ لغت ساچمه ای          بخش الکترون ها:   الکترونام مستن : یعنی فازم رفته رو احساسی اونم  چه احساساتی! الکترونام بیریک می زنن: ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 2 بازدید