فرهنگ اصطلاحات ساچمه

فرهنگ لغت ساچمه ای       

 

بخش الکترون ها:

 

الکترونام مستن : یعنی فازم رفته رو احساسی اونم  چه احساساتی!

الکترونام بیریک می زنن: یعنی فازم رفته رو دیری دی دیدی( منظورم من مثل حپه انگول انگاری شادم و شنگول)

الکترونام میرقصن: وقتی یه نمره خوشحال کننده از درسی مثل ادبیات بگیرم یا زبان فارسی.

تو فاز الکترونگاتیوی نیستم : یعنی الآن هیچ حوصله برای اینکه با کسی صحبت کنم  ندارم!

الکترونگاتیویم داغونه :در بعضی موارد اصلا استعدادی برای برقراری روابط اجتمائی ندارم!

یون شدم : مثلا من اگردرس بخونم یون میشم!یعنی اینکه بار پیدا کردم (میتونه مثبت باشه یا منفی )

الکترونام بی مدارن: یعنی به هیچ صراطی مستقیم نیستم!

اربیتال هام خالین: این رو هم میتونین برای اون موقعیکه از بابا جونتون می خواهین  پول بگیرید با لحن التماس آمیزی بگید یا  آس و پاسم !

والانس ندارم : یعنی خستم!

 

بخش نوترونی:

 

 

نوترون ترکوندن: دیگه لازم به توضیح نیست همتون با این کلمه آشنایین!

نوترون پکوندن : یعنی الان در هیچ زمینه نمیتونم فعالیت کنم!!!

نوترون نرسیده به راکتور( مغز) : این موقعی که یهو مخ من دیکه هرچی می خواد فکر کنه نمیتونه که البته یه سیستمی داره کم پیش میاد هنگ کنه!

پرتو میدم : یعنی نمک میریزم!

 

بخش پروتونی:

 

 

پروتون : خیلی مثبتی!

پروتون : بی جنبه!

پروتون : سوسول

پروتون : خوشم نیمد خیلی بی حالی!

 

( من اصولا از پروتون خوشم نمیاد)

 

نفرین های ترکیده:

 

 

یون شی : یعنی بی آبرو همه شی ( دیدید وقتی عنصری اون بالاش علامت + یا _  یعنی  یه جوری ضایست؟؟)

الکترون هات خنثی شن :می دونی اگه اینو بهت بگم و بگیره بد بختی ... از هم میپاشی ..میمری.....

جانبت بی جدار شه : یه وری شی!

ماست شی به دیوار : عینه سوسک له شی به دیوار!

صامت شی : ها ها این رو وقتی یکی زیادی فک میزینه بهش میگیم!

ایزوتوپ شی : چون تو از اون باحالاشی ایزوتوپ شی نا پایدار میشی!

/ 0 نظر / 7 بازدید